Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa SUW w Dębnie zakończona

W grudniu 2014 r. Spółka Stare Miasto-Park zakończyła realizację inwestycji  związanej z  przebudową stacji uzdatniania wody, przebudową ujęcia wody oraz przebudową i rozbudową sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowości Dębno i Chałupki Dębniańskie. Zamierzenie to zrealizowane zostało w ramach dofinansowania ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  ponad 3 mln złotych.

Inwestycję zrealizowała firma „Sanitex” Sp. z o.o. w Tryńczy. W ramach zamierzenia kompleksowo przebudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody w Dębnie, wymieniono  technologię uzdatniania wody, oraz przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami. Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Chałupki Dębniańskie umożliwiła zasilenie mieszkańców tejże miejscowości ze zmodernizowanego ujęcia w Dębnie.

Stare Miasto - Park Liderem Województwa Podkarpackiego

16 grudnia 2014 r. odbyła się specjalna uroczystość organizowana co roku przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Rzeszowie, podczas której wręczane są wyróżnienia dla firm, które posiadają najlepsze wyniki finansowe oraz osiągnięcia w aktywnej walce z bezrobociem.  Z tej okazji Stare Miasto – Park podobnie jak w ubiegłym roku otrzymała certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” oraz, po raz pierwszy, prestiżowe wyróżnienie „Lider Województwa Podkarpackiego”, które w trakcie uroczystości na ręce Marty Zajko, Prezes Spółki, złożyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Nagroda ta przyznawana jest po spełnieniu przez firmę ścisłych kryteriów dotyczących wyników finansowych i wysokości zatrudnienia, które świadczą o wpływie przedsiębiorcy na rozwój naszego województwa. Od 2002 r. tytułem Lidera Województwa Podkarpackiego uhonorowano ok. 80 firm.

Otwarcie Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

 W piątek, 12 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej k. Leżajska. Najnowsza inwestycja spółki Stare Miasto-Park spełnia wszystkie ustawowe wytyczne dotyczące przetwarzania odpadów komunlanych. Jej głównym zadaniem jest ograniczenie ilości deponowanych na składowisku odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Rozbudowanie instalacji umożliwi jej uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu północnego województwa podkarpackiego.

W wydarzeniu wzięli udział delegaci m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Posła do Europarlamentu, Stanisława Ożoga, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz instytucji i firm związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną w województwie podkarpackim. W roli gospodarzy spotkania wystąpili Prezes Spółki Stare Miasto-Park, Marta Zajko i Wójt Gminy Leżajsk, Krzysztof Sobejko.

Podczas uroczystości zaznaczono wpływ przedsięwzięcia na rozwój nowoczesnej i ekologicznej gospodarki odpadami w regionie, odczytano listy gratulacyjne, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego obiektu.

Instalację tworzą trzy zamknięte żelbetowe reaktory z systemem napowietrzania, opcją zraszania i oczyszczania powietrza procesowego w biofiltrze. Do procesu stabilizacji rocznie trafi łącznie ok. 13,7 tys. ton odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych, a także odpadów biodegradowalnych i zielonych, pochodzących z selektywnej zbiórki. Koszt inwestycji to ok. 3,5 miliona złotych.  

11 listopada

OGŁOSZENIE

 

W dniu 10 listopada 2014 r. biuro Spółki Stare Miasto Park będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie Sieniawa 2014

Szanowni Mieszkańcy Miasta i  Gminy Sieniawa !

          „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje, iż w dniu 24 września 2014r w miejscowościach: Dobra, Dybków, Czerce, Pigany, Rudka, Wylewa, Paluchy oraz w dniu 17 września 2014r w miejscowościach Sieniawa, Czerwona Wola, Leżachów  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele, krzesła, etc.), zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery i monitory etc.)

 

Ww. przedmioty należy wystawić przed teren posesji w dniu wywozu do godz. 7.00 !!!

 

UWAGA: Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów samochodowych !!!

Podkategorie

Liczba Gości 6