Czy wiesz, że ... ?

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Składowisko Odpadów Komunalnych

„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. posiada własne Składowisko Odpadów Komunalnych Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Giedlarowa, gmina Leżajsk, którym zarządza.

W 2008r. przeprowadzona została rekultywacja i modernizacja (przebudowa) wydzielonej wschodniej części składowiska. Obecnie spełnia ono wymogi najlepszej dostępnej techniki dla składowisk odpadów oraz stosowania zasad gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Składowisko  wyposażone jest w wagę samochodową umożliwiającą precyzyjne  monitorowanie ilości składowanych odpadów jak również specjalistyczny sprzęt typu spychacz oraz kompaktor do przemieszczania i zagęszczania odpadów.

Jednym z podstawowych kierunków działalności naszej spółki jest maksymalizacja odzysku surowców wtórnych poprzez organizowanie regularnych zbiórek w gospodarstwach domowych. Surowce odprowadzane są w oznakowanych workach bezpłatnie przekazywanych naszym dostawcom. W ubiegłych latach wyposażyliśmy naszych klientów w kilkaset stojaków na worki do segregacji surowców wtórnych. Obserwując zainteresowanie i wzrost świadomości mieszkańców w zakresie odzysku i segregacji surowców wtórnych podjęliśmy działania w celu zakupu następnej partii stojaków.

Posiadając Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych organizujemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem doświadczonych pracowników jak również specjalistycznym sprzętem oraz samochodami do realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z SEGREGACJI ODPADÓW
- poprawa wizerunku i estetyki naszej okolicy
- ograniczenie ilości odpadów na wysypiskach, zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska oraz ilości wysypisk.
- pozyskiwanie surowców wtórnych, mniejsza eksploatacja surowców naturalnych,
- zwiększenie świadomości ekologicznej, wyuczenie utrzymania porządku i gospodarności,
- ograniczenie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka.

 

Liczba Gości 2