Czy wiesz, że ... ?

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach!

Dział Rozliczeń i Usług Komunalnych

Wywóz odpadów stałych

Oferujemy wywóz odpadów komunalnych specjalnymi samochodami przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120l, 240l, 1100l i kontenerów KP-7, KP-15 z gospodarstw domowych oraz firm i instytucji.
Prowadzimy wynajem i sprzedaż następujących pojemników: 120l, 240l, 1100l oraz wynajem kontenerów KP-7 i KP-15.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych

Sposobem na odzyskanie przydatnych do recyklingu odpadów jest ich selektywne zbieranie, czyli gromadzenie w oddzielnych workach oraz pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów.
Świadczymy usługi odbioru surowców wtórnych typu szkło kolorowe, szkło białe, plastik oraz makulatura.

Zbiórka elektrośmieci

Elektrośmieci to wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. żelazka, komputery, telefony, wiertarki, pralki czy lodówki, których nie powinno się wyrzucać do pojemników na odpady.
Stare Miasto - Park przyjmuje nieodpłatnie od swoich klientów elektrośmieci w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy Składowisku Odpadów w Giedlarowej

 

Liczba Gości 6