Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortownia Odpadów Komunalnych

W roku 2011 została oddana do użytkowania nowoczesna, proekologiczna sortownia odpadów komunalnych o szacowanej wydajności do 10 000 Mg/rok. Jej głównym zadaniem jest w procesie mechanicznego i manualnego sortowania odpadów rozdzielenie ich na poszczególne frakcje, a także „doczyszczenie” odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, w celu wydzielenia surowców wtórnych tj.: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz komponentów do produkcji paliwa alternatywnego. W myśl nowych uregulowań prawnych sortownia stanowi niezbędny element systemu gospodarki odpadami.

Na lokalizację inwestycji miało wpływ bezpośrednie sąsiedztwo składowiska odpadów, oddalenie od zabudowy mieszkalnej, oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Jej położenie ma znaczący wpływ również na ograniczenie kosztów transportu odpadów oraz skrócenie odległości od wytwórcy odpadów, które dostarczane do instalacji są z terenu powiatów leżajskiego, łańcuckiego i przeworskiego.

Liczba Gości 4