Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

AnkietaProsimy o wypełnienie poniższej ankiety, która służy badaniu poziomu zadowolenia naszych klientów.
Ma ona na celu zebranie uwag i opinii dotyczących współpracy, a otrzymane wyniki przyczynią się do podniesienia jakości obsługi klientów.

1. Jak ocenia Pan/Pani poziom usług komunalnych świadczonych przez Spółkę Stare Miasto-Park?

BARDZO DOBRY
DOBRY
ZADOWALAJĄCY
NIEZADOWALAJĄCY. Dlaczego? – proszę uzasadnić opinię.

2. Jak ocenia Pan/Pani proces realizacji usług komunalnych?

ZagadnienieBARDZO DOBRADOBRAŒŚREDNIASŁABABARDZO SŁABA
Terminowośœć realizacji usługi
Uprzejmoœć pracowników odbierających odpady
Rzetelnoœć pracowników odbierających odpady
Chęć do udzielenia pomocy Klientowi
Dostępnośœć do informacji o usłudze od pracowników odbierających odpady

3. Czy zdarzyło się Panu/Pani reklamować jakośœć wykonania usługi (bądź jej całkowite niewykonanie)?

TAK. Dlaczego?
NIE.

4. Czy reklamacja ta została rozpatrzona pozytywnie?

TAK.
NIE.

5. . Jakie zmiany Pan/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych przez Spółkę Stare Miasto-Park?


6. Własne propozycje i uwagi dotyczące odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych przez naszą firmę:Dziękujemy za pośœwięcony czas i wypełnienie ankiety!

 
Liczba Gości 2