Czy wiesz, że ... ?

Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznikaImię i nazwisko właściciela nieruchomości


Miejscowość


Ulica


Nr domu


Nr lokalu


Telefon kontaktowy


Data odczytu


Stan wodomierza głównego


Stan podlicznika (jeżeli występuje)


Dodatkowe informacjeZgodnie z art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzawicach w celu podania odczytu wodomierza.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stare Miasto-Park Sp. z o.o. Wierzawice 874 , 37-300 Leżajsk, nr tel.. 017 242 00 78, adres email: sm-park@sm-park.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: inspektordanych@sm-park.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) ww. Rozporządzenia w celach związanych z podaniem odczytu wodomierza i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz niezbędne do podania stanu wodomierza za pomocą strony internetowej.
Akceptuję powyższe zapisy i chcę wysłać dane

Liczba Gości 8