Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Czarna

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Leżajsk

Przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem licytacji są: 

1)   Przenośnik taśmowy o szerokości 1000 mm i długości 13,5 m wyposażony w motoreduktor NORD AZDBHR 9032.1 100LH/4 TF N=2,2 kW – stanowiący stół sortowniczy wyposażony w 6 podestów roboczych stanowiących stanowiska pracy przy linii, wykorzystywany do ręcznego sortowania odpadów komunalnych. Przenośnik wyposażony w zasyp przeznaczony do ręcznego podawania odpadów na linię. Rok produkcji 2013.

2)   Przenośnik taśmowy wznoszący o szerokości 1000 mm i długości 7,5 m wyposażony w motoreduktor NORD AZDBHR 9032.1 100LH/4 TF N=2,2 kW – stanowiący przenośnik transportowy balastu pozostałego po segregacji na przenośniku opisanym w pkt 1). Rok produkcji 2013.

Szczegóły licytacji.

Ogłoszenie

Śladami naszych odpadów

Zapraszamy do oglądania i udostępniania filmu „Śladami naszych odpadów”, z którego dowiedzą się Państwo jak prawidłowo postępować z odpadami, jak zapobiegać powstawaniu odpadów i jak prawidłowo je segregować oraz wielu innych interesujących faktów dotyczących odpadów.

Film jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Segreguj – to naturalne!” prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o. w ramach projektu "Rozbudowa instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej, gmina Leżajsk" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.2 Gospodarka odpadami).

Podkategorie

Liczba Gości 5