Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień bez śmiecenia

Dziś 11 maja, czyli Dzień bez śmiecenia. W ramach tej ogólnopolskiej akcji odbywającej się pod hasłem STAWIAM NA JAKOŚĆ. SPRAWDZAM zachęcamy wszystkich do sprawdzenia, czy segregacja odpadów jest przeprowadzana przez Was poprawnie. Możecie to zrobić odwiedzając stronę akcji: http://dzienbezsmiecenia.pl/ lub specjalny profil na facebooku: https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia

Eko-wolontariusze odwiedzają instalację w Giedlarowej

We wtorek, 7 kwietnia 2015 mieliśmy bardzo miłą wizytę na naszej Instalacji Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów oraz Składowisku Odpadów w Giedlarowej. Odwiedziła nas grupa „eko-wolontariuszy”, czyli dzieci i młodzież zaangażowana w projekt „Eko-wolontariusze pomagają naturze”.

W ramach tej edukacyjnej wycieczki pracownicy Stare Miasto – Park oprowadzili gości po poszczególnych częściach obiektu, m.in. sortowni, module biologicznego przetwarzania i składowisku. Dzieci z zaciekawieniem słuchały o tym co dzieje się z odpadami po tym jak zostają wyrzucone do śmietnika. My natomiast z radością wspieramy takie inicjatywy, bowiem uważamy, że taki rodzaj edukacji jest niezwykle skuteczny na drodze kształtowania postaw ekologicznych wśród młodzieży.

Po zakończonej wycieczce na odwiedzających czekał poczęstunek oraz upominki od Stare Miasto – Park. Każdy uczestnik otrzymał m.in. kamizelkę odblaskową aby grupa bezpiecznie mogła realizować kolejne działania, które przewiduje projekt „Eko-wolontariusze pomagają naturze”, takie jak porządkowanie oraz sadzenie drzew i krzewów w przestrzeni publicznej.

Projekt jest realizowany dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, organizatora projektu: http://stowstaremiasto.pl/

Przebudowa SUW w Dębnie zakończona

W grudniu 2014 r. Spółka Stare Miasto-Park zakończyła realizację inwestycji  związanej z  przebudową stacji uzdatniania wody, przebudową ujęcia wody oraz przebudową i rozbudową sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowości Dębno i Chałupki Dębniańskie. Zamierzenie to zrealizowane zostało w ramach dofinansowania ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  ponad 3 mln złotych.

Inwestycję zrealizowała firma „Sanitex” Sp. z o.o. w Tryńczy. W ramach zamierzenia kompleksowo przebudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody w Dębnie, wymieniono  technologię uzdatniania wody, oraz przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami. Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Chałupki Dębniańskie umożliwiła zasilenie mieszkańców tejże miejscowości ze zmodernizowanego ujęcia w Dębnie.

Stare Miasto - Park Liderem Województwa Podkarpackiego

16 grudnia 2014 r. odbyła się specjalna uroczystość organizowana co roku przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Rzeszowie, podczas której wręczane są wyróżnienia dla firm, które posiadają najlepsze wyniki finansowe oraz osiągnięcia w aktywnej walce z bezrobociem.  Z tej okazji Stare Miasto – Park podobnie jak w ubiegłym roku otrzymała certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” oraz, po raz pierwszy, prestiżowe wyróżnienie „Lider Województwa Podkarpackiego”, które w trakcie uroczystości na ręce Marty Zajko, Prezes Spółki, złożyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Nagroda ta przyznawana jest po spełnieniu przez firmę ścisłych kryteriów dotyczących wyników finansowych i wysokości zatrudnienia, które świadczą o wpływie przedsiębiorcy na rozwój naszego województwa. Od 2002 r. tytułem Lidera Województwa Podkarpackiego uhonorowano ok. 80 firm.

Otwarcie Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

 W piątek, 12 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej k. Leżajska. Najnowsza inwestycja spółki Stare Miasto-Park spełnia wszystkie ustawowe wytyczne dotyczące przetwarzania odpadów komunlanych. Jej głównym zadaniem jest ograniczenie ilości deponowanych na składowisku odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Rozbudowanie instalacji umożliwi jej uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu północnego województwa podkarpackiego.

W wydarzeniu wzięli udział delegaci m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Posła do Europarlamentu, Stanisława Ożoga, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz instytucji i firm związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną w województwie podkarpackim. W roli gospodarzy spotkania wystąpili Prezes Spółki Stare Miasto-Park, Marta Zajko i Wójt Gminy Leżajsk, Krzysztof Sobejko.

Podczas uroczystości zaznaczono wpływ przedsięwzięcia na rozwój nowoczesnej i ekologicznej gospodarki odpadami w regionie, odczytano listy gratulacyjne, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego obiektu.

Instalację tworzą trzy zamknięte żelbetowe reaktory z systemem napowietrzania, opcją zraszania i oczyszczania powietrza procesowego w biofiltrze. Do procesu stabilizacji rocznie trafi łącznie ok. 13,7 tys. ton odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych, a także odpadów biodegradowalnych i zielonych, pochodzących z selektywnej zbiórki. Koszt inwestycji to ok. 3,5 miliona złotych.  

Podkategorie

Liczba Gości 5