Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady rolnicze

Zasady przyjmowania odpadów z działalności rolniczej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  1. Odpady z działalności rolniczej niestanowiące odpadów komunalnych będą przyjmowane w PSZOK zgodnie z Uchwałą nr 29/2020 Rady Gminy Leżajsk z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.
  2. Odpady będą przyjmowane w PSZOK (Giedlarowa 778B) od wtorku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 17 / 242 99 13) lub 690 991 342.
  3. Dostarczane do PSZOK odpady muszą być posegregowane.
  4. Odpłatność za odpady zgodnie z obowiązującym cennikiem tylko w formie gotówkowej.

 

CENNIK

przyjęcia poszczególnych rodzajów odpadów pochodzących z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK obowiązujący od 05.06.2020 r.

Lp.

Rodzaj odpadu (asortyment)

Stawka
[zł netto/Mg]

1

Odpady z tworzyw sztucznych (folia po balotach z sianokiszonki, folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach oraz inne folie wykorzystywane w rolnictwie, siatka po belach, sznurek polipropylenowy, worki po nawozach sztucznych, big-bag z wkładką foliową i bez, agrowłóknina, plandeki okryciowe, węże do deszczowni oraz inne wykorzystywane w rolnictwie)

3 000,00

2

Opakowania z tworzyw sztucznych (worki polipropylenowe – szutrowe, opakowania z tworzyw sztucznych nie zawierające substancji niebezpiecznych wolne od zanieczyszczeń)

1 200,00

3

Opakowania wielomateriałowe (big-bag z wkładką foliową)

1 500,00

4

Zmieszane odpady opakowaniowe (worki polipropylenowe – szutrowe, big-bag bez wkładki foliowej, inne odpady opakowaniowe niesklasyfikowane powyżej)

1 000,00

5

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po oleju silnikowym i przekładniowym do maszyn rolniczych)

4 500,00

6

Zużyte opony z maszyn rolniczych

1 300,00

 *Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

 

Liczba Gości 1