Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00317537/01
Data zamieszczenia: 15.12.2021

Identyfikator postępowania
1e3d3022-b5fa-4686-b3e5-1414e6117000

Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95"

Ogłoszenie
SWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00280062/01
Data zamieszczenia: 23.11.2021

Identyfikator postępowania
58122b98-e07c-4653-848d-8eb1039e79f0

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - 2
"

Ogłoszenie
SWZ wraz z załącznikami

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00275000/01
Data zamieszczenia: 18.11.2021

Identyfikator postępowania
0374d8c3-8096-4d6d-a470-5b1f16e5656e

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SWZ wraz z załącznikami

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba Gości 1