Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00442722 z dnia 2022-11-16
Data zamieszczenia: 16.11.2022

5. Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk "

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na stronie ezamowienia.gov.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00409666/01
Data zamieszczenia: 25.10.2022

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk "

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na stronie ezamowienia.gov.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w DUUE: 2022/S 182-514365
Data zamieszczenia: 21.09.2022

3. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej "

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na stronie ezamowienia.gov.pl

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w DUUE: 2022/S 112-315771
Data zamieszczenia: 13.06.2022

Identyfikator postępowania
11662b6b-3a1e-4969-8298-a93c7ad27306

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej
"

Ogłoszenie
SWZ wraz z załącznikami

Zapytanie i wyjaśnienie nr 1
Zapytanie i wyjaśnienie nr 2

Zmiana treści SWZ i Ogłoszenia nr 1
SWZ oraz Załącznik nr3 Umowa – naniesione zmiany

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba Gości 2