Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 614838-N-2020
Data zamieszczenia: 24.11.2020

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 604527-N-2020
Data zamieszczenia: 30.10.2020

„Zimowe utrzymanie dróg
w miejscowościach Gminy Leżajsk – część nr 9"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 597392-N-2020
Data zamieszczenia: 14.10.2020

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w Dz. Urz. UE –OJ/S: 2020/S 199-482803
Data zamieszczenia: 13.10.2020
Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 0e1c3fb9-27eb-4549-a176-8aba4776c35b

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami
Klucz publiczny

Odpowiedź na zapytanie nr 1
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Odpowiedź na zapytanie nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Liczba Gości 4