Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 527060-N-2020
Data zamieszczenia: 26.03.2020

„Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytanie nr 1

 

UWAGA!

Zważając na trwający w kraju stan epidemii, otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem kanału elektronicznego w trybie on-line
w dniu 7 kwietnia 2020r. o godzinie 10:30.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na transmisję na żywo na kanale YouTube

 https://youtu.be/wsqfSkrRLfs

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 513303-N-2020
Data zamieszczenia: 17.02.2020

„Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów komunalnych"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 510640-N-2020
Data zamieszczenia: 11.02.2020

„Zaprojektowanie i budowa obiektów i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o."

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytanie nr 1+Załączniki (213MB)
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Odpowiedź na zapytanie nr 3
Odpowiedź na zapytanie nr 4
Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zmiana ogłoszenia i SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie nr 6
Zmiana ogłoszenia i SIWZ nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 

Informacja z otwarcia ofert + Oświadczenie o GK

Informacja o wyborze oferty

Liczba Gości 2