Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 773617-N-2020
Data zamieszczenia: 29.12.2020

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami nr 1 - 6
Załącznik nr 7 do SIWZ (232MB)

Odpowiedź nr 1
Odpowiedź nr 2
Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia nr 1
Zmienione ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 768693-N-2020
Data zamieszczenia: 18.12.2020

Sukcesywna dostawa worków foliowych
do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów komunalnych
"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 761681-N-2020
Data zamieszczenia: 03.12.2020

Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego
wyposażonego w fabrycznie nowy chwytak
do transportu bel surowców wtórnych
"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 761460-N-2020
Data zamieszczenia: 03.12.2020

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 614838-N-2020
Data zamieszczenia: 24.11.2020

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Klucz publiczny
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy – zmieniony
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 604527-N-2020
Data zamieszczenia: 30.10.2020

„Zimowe utrzymanie dróg
w miejscowościach Gminy Leżajsk – część nr 9"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 597392-N-2020
Data zamieszczenia: 14.10.2020

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w Dz. Urz. UE –OJ/S: 2020/S 199-482803
Data zamieszczenia: 13.10.2020
Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 0e1c3fb9-27eb-4549-a176-8aba4776c35b

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami
Klucz publiczny

Odpowiedź na zapytanie nr 1
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Odpowiedź na zapytanie nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Liczba Gości 3