Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP.: 2023/BZP 00550649 z dnia 13-12-2023
Data zamieszczenia: 13.12.2023

"Usługa dozoru i ochrony mienia oraz utrzymania w czystości
obiektów instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
i składowiska odpadów w Giedlarowej"

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na portalu E-Zamówienia pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b906c96b-99a4-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w Dz.U. U.E.: 2023/S 224-705559 z dnia 21.11.2023
Data zamieszczenia: 21.11.2023

"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej"

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na portalu E-Zamówienia pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25c033f9-8474-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP2023/BZP 00482352 z dnia 08.11.2023
Data zamieszczenia: 08.11.2023

"Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na portalu E-Zamówienia pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-208fe833-7d33-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP2023/BZP 00439065/01 z dnia 11.10.2023
Data zamieszczenia: 11.10.2023

Dostawa pojazdu ciężarowego, fabrycznie nowego,
na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2,
z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI,
wyposażonego w zabudowę śmieciarki
"

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na portalu E-Zamówienia pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5dbcc2d-674a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w DUUE2023/S 188-589719 z dnia 29.09.2023
Data zamieszczenia: 29.09.2023

2. Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej
"

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na portalu E-Zamówienia pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3148f22-5ba7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00353286/01 z dnia 14.08.2023
Data zamieszczenia: 14.08.2023

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 200307
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej
"

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na portalu E-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ee631f6e-3a8c-11ee-9aa3-96d3b4440790

lub

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee631f6e-3a8c-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w DzUUE: 2023/S 152-483767 z dnia 09.08.2023
Data zamieszczenia: 09.08.2023

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej
"

Ogłoszenie

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na portalu E-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-35930d47-32ab-11ee-a60c-9ec5599dddc1

lub 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35930d47-32ab-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Liczba Gości 3