Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w Dz. Urz. UE –OJ/S: 2021/S 147-391650
Data zamieszczenia: 02.08.2021

Identyfikator postępowania
357cd90f-9a41-407b-ba4a-4748ebd41361

„Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Liczba Gości 2