Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 2019/S 138-339435
Data zamieszczenia: 19.07.2019
Identyfikator postępowania: 8f5bcf1b-2640-49a0-86f3-d2eed333ebb3

„Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie modernizacji
linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 
Klucz publiczny 

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4

Zmiana Ogłoszenia i SIWZ nr 1


TEKST JEDNOLITY SIWZ
TEKST JEDNOLITY OPZ
TEKST JEDNOLITY UMOWA

ZMIANA OGŁOSZENIA w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339435 wysłana w dniu 19.08.2019 r.
Zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.2 tj. Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Jednocześnie zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.7 Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie uległy zmianie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 576520-N-2019
Data zamieszczenia: 19.07.2019
„Przebudowa przyłącza energetycznego SN
wraz z budową stacji trafo SN/nN"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem.

Liczba Gości 7