Czy wiesz, że ... ?

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach!

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 513357-N-2019
Data zamieszczenia: 12.02.2019
„Sukcesywna dostawa worków foliowych
do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
i odpadów komunalnych
dla potrzeb Stare Miasto – Park Sp. z o.o. w Wierzawicach"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 1 

Informacja z otwarcia ofert

Liczba Gości 6