Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w Dz. Urz. UE –OJ/S: 2020/S 136-335021
Data zamieszczenia: 16.07.2020
Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: f99c3fc3-0b1c-4e87-9ac2-ee586e8dc0b6

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami
Klucz publiczny

Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy nr 1

Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Liczba Gości 7