Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 599325-N-2019
Data zamieszczenia: 18.09.2019

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego
do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4
Odpowiedzi na zapytania nr 5
Odpowiedzi na zapytania nr 6
Odpowiedzi na zapytania nr 7

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2


Załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – teks jednolity
Załącznik nr 4 – Umowa – tekst jednolity

Informacja z otwarcia ofert  - załącznik „Oświadczenie o Grupie Kapitałowej"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 592762-N-2019
Data zamieszczenia: 03.09.2019

„Budowa kwatery A składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4  - ZMIANA
Uwaga!
Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 4
Odpowiedzi na zapytania nr 5  - ZMIANA
Uwaga!
Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 6

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania nr 7 
Odpowiedzi na zapytania nr 8 

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 2 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 

Informacja z otwarcia ofert  - załącznik „Oświadczenie o Grupie Kapitałowej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 2019/S 138-339435
Data zamieszczenia: 19.07.2019
Identyfikator postępowania: 8f5bcf1b-2640-49a0-86f3-d2eed333ebb3

„Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie modernizacji
linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 
Klucz publiczny 

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4

Zmiana Ogłoszenia i SIWZ nr 1


TEKST JEDNOLITY SIWZ
TEKST JEDNOLITY OPZ
TEKST JEDNOLITY UMOWA

ZMIANA OGŁOSZENIA w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339435 wysłana w dniu 19.08.2019 r.
Zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.2 tj. Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Jednocześnie zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.7 Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie uległy zmianie.

Informacje z otwarcia ofert oraz Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba Gości 9