Czy wiesz, że ... ?

Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca!

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 527060-N-2020
Data zamieszczenia: 26.03.2020

„Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 513303-N-2020
Data zamieszczenia: 17.02.2020

„Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów komunalnych"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 510640-N-2020
Data zamieszczenia: 11.02.2020

„Zaprojektowanie i budowa obiektów i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o."

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytanie nr 1+Załączniki (213MB)
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Odpowiedź na zapytanie nr 3
Odpowiedź na zapytanie nr 4
Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zmiana ogłoszenia i SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie nr 6
Zmiana ogłoszenia i SIWZ nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 

Informacja z otwarcia ofert + Oświadczenie o GK

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 636779-N-2019
Data zamieszczenia: 16.12.2019

„Transport odpadów o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 635880-N-2019
Data zamieszczenia: 12.12.2019

„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 630865-N-2019
Data zamieszczenia: 02.12.2019

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Załącznik nr 6 do SIWZ – zmieniony
Załącznik nr 7 do SIWZ – zmieniony

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 624699-N-2019
Data zamieszczenia: 19.11.2019

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o Grupie Kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 619857-N-2019
Data zamieszczenia: 07.11.2019

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Zmiana SIWZ nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 2019/S 213-523276
Data zamieszczenia: 05.11.2019
Identyfikator postępowania: e2401d02-d4ce-4edb-9d6f-0dc5d842f0fd

„Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 
Klucz publiczny 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 613946-N-2019
Data zamieszczenia: 23.10.2019

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 599325-N-2019
Data zamieszczenia: 18.09.2019

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego
do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4
Odpowiedzi na zapytania nr 5
Odpowiedzi na zapytania nr 6
Odpowiedzi na zapytania nr 7

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2


Załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – teks jednolity
Załącznik nr 4 – Umowa – tekst jednolity

Informacja z otwarcia ofert  - załącznik „Oświadczenie o Grupie Kapitałowej"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 592762-N-2019
Data zamieszczenia: 03.09.2019

„Budowa kwatery A składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4  - ZMIANA
Uwaga!
Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 4
Odpowiedzi na zapytania nr 5  - ZMIANA
Uwaga!
Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 6

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania nr 7 
Odpowiedzi na zapytania nr 8 

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia nr 2 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 

Informacja z otwarcia ofert  - załącznik „Oświadczenie o Grupie Kapitałowej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia: 2019/S 138-339435
Data zamieszczenia: 19.07.2019
Identyfikator postępowania: 8f5bcf1b-2640-49a0-86f3-d2eed333ebb3

„Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie modernizacji
linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk"

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 
Klucz publiczny 

Odpowiedzi na zapytania nr 1
Odpowiedzi na zapytania nr 2
Odpowiedzi na zapytania nr 3
Odpowiedzi na zapytania nr 4

Zmiana Ogłoszenia i SIWZ nr 1


TEKST JEDNOLITY SIWZ
TEKST JEDNOLITY OPZ
TEKST JEDNOLITY UMOWA

ZMIANA OGŁOSZENIA w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-339435 wysłana w dniu 19.08.2019 r.
Zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.2 tj. Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Jednocześnie zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.7 Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie uległy zmianie.

Informacje z otwarcia ofert oraz Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Liczba Gości 2