Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w DUUE: 2022/S 112-315771
Data zamieszczenia: 13.06.2022

Identyfikator postępowania
11662b6b-3a1e-4969-8298-a93c7ad27306

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej
"

Ogłoszenie
SWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu

Nr. ogłoszenia w BZP: 2022/BZP00082241/01
Data zamieszczenia: 10.03.2022

Identyfikator postępowania
915bce43-7b6b-4beb-b51a-ca6863763c76

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 200307
pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej
"

Ogłoszenie
SWZ wraz z załącznikami

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Liczba Gości 4