Czy wiesz, że ... ?

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WIERZAWICE I BRZÓZA KRÓLEWSKA

Podpisanie umowy_1W dniu 16.06.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Spółka „Stare Miasto-Park” podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska.

Celem inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wybudowanie 437 mb sieci wodociągowej i 4307 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska. Wybudowane także będą trzy przepompownie ścieków.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 1 300 000 zł netto przy poziomie dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Środki dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W najbliższym czasie Spółka ogłosi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Termin realizacji inwestycji: 30.11.2021 r.

Liczba Gości 2