Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE

W związku z zawiadomieniem firmy „SANITEX” o konieczności wpięcia fragmentu sieci wodociągowej do eksploatacji, „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 08.10.2013 (tj. wtorek) w godz. 8:00–12:00, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Giedlarowa(od Gazowni w stronę Wierzawic), Wierzawice, Rzuchów i Piskorowice.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
Spółki „Stare Miasto–Park”

Ogłoszenie Czarna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarna !

 „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele, krzesła, etc.), zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery i monitory etc.).

Zużyte opony należy składać w dniu 24 września 2013r. w miejscach wymienionych poniżej, natomiast odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać w określonych godzinach w miejsca wymienione poniżej w dniu 05 października 2013r.;

 

Miejscowość

Miejsce odbioru

Dostarczanie ZUŻYTYCH OPON

w dniu 24.IX.2013

 

 

Godziny odbioru ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

w dniu 05.X.2013

KRZEMIENICA

plac przy GOK-u

w Krzemienicy

 

 

 

 

Cały dzień

 

 

 

 

 

 

 

(Odbiór w dniu

25.IX.2013)

 

Godz. 7.30-11.30

 

CZARNA

plac targowy naprzeciwko Urzędu Gminy w Czarnej

Godz. 12.00-14.00

MEDYNIA ŁAŃCUCKA, POGWIZDÓW

zajezdnia autobusowa          na terenie Pogwizdowa

Godz. 7.30-9.30

MEDYNIA GŁOGOWSKA

obok Zagrody Garncarskiej

w Medyni Głogowskiej

Godz. 10.00-12.00

ZALESIE

obok sklepu GS przy skrzyżowaniu w Zalesiu

Godz. 12.30-14.30

DĄBRÓWKI

plac naprzeciw Zespołu Szkół w Dąbrówkach

Godz. 15.00-17.00

WOLA MAŁA

na placu przy GOK-u      w Woli Małej

Godz. 14.30-16.

 UWAGA : Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów samochodowych !!!

Ogłoszenie Tryńcza

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tryńcza !

          „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele, krzesła, etc.), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery i monitory etc.), oraz zużytych opon.

Odbiór powyższych odpadów odbędzie się w poszczególnych miejscowościach wg harmonogramu;

- 18 wrzesień 2013 (tj. środa)  - Tryńcza, Głogowiec, Ubieszyn,

- 19 wrzesień 2013 (tj. czwartek) – Wólka Ogryzkowa, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna Tryniecka, Wólka Małkowa, Gniewczyna Łańcucka.

 

Ww. odpady należy wystawić przed teren posesji w dniu wywozu do godz. 7.00 !!!

UWAGA : Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów samochodowych !!!

Ogłoszenie Adamówka

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamówka !

          „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje, iż w dniu 17 października 2013r. (tj. trzeci czwartek miesiąca) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele, krzesła, etc.), zużytych opon, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery i monitory etc.)

Ww. przedmioty należy wystawić przed teren posesji w dniu wywozu do godz. 7.00 !!!

UWAGA : Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów samochodowych !!!

Kontrola kanalizacji

KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z SIECI KANALIZACYJNEJ
W GMINIE LEŻAJSK

 

Szanowni Odbiorcy!

 

Gminna kanalizacja sanitarna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie nawalnych opadów.

Umowy o odprowadzanie ścieków, zawarte ze Spółką „Stare Miasto-Park” w Wierzawicach, nie obejmują odprowadzania wód opadowych i drenażowych. Tym samym wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych odprowadzających wodę z dachów, wpustów odwadniających place czy parkingi, kratek ściekowych na zewnątrz budynków, drenaży opaskowych etc. są niezgodne z prawem (nielegalne).
Wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej zabrania art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006 Nr 123 poz. 858 ze zmianami). Art. 28 ust. 4 i ust. 4a tejże ustawy określa sankcje za nieprzestrzeganie przywołanego prawa, które przewidują ograniczenie wolności albo grzywnę.

W związku z powyższym, jeżeli w przypadku Państwa nieruchomości ma miejsce nielegalne odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie trwale odłączyć urządzenia, odprowadzające wody opadowe oraz drenażowe od kanalizacji sanitarnej, uniemożliwiając tym samym spływanie tych wód do kolektorów sanitarnych.

Informujemy Państwa, że od lipca bieżącego roku nasza firma rozpocznie kontrole nieruchomości m.in. przy użyciu środków technicznych, dających możliwość stwierdzenia istnienia nielegalnych przyłączy nawet bez konieczności wejścia na teren tych nieruchomości. Stwierdzone w wyniku kontroli przypadki nielegalnego odprowadzania ścieków, będziemy zgłaszać organom ścigania. Mając na względzie społeczne i prawne uwarunkowania, dotyczące opisanego wyżej problemu, prosimy o potraktowanie niniejszej informacji
 z należytą powagą.

Kierownik Działu Wod-Kan

Podkategorie

Liczba Gości 7