Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZABEZPIECZANIU INSTALACJI PRZED ZAMARZANIEM

INFORMACJA O ZABEZPIECZANIU INSTALACJI PRZED ZAMARZANIEM

 

                        W związku z trwającym okresem zimowym zwracamy się z apelem do wszystkich właścicieli, zarządców i administratorów budynków o zabezpieczenie przed zamarzaniem wewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

                W sposób szczególny prosimy o zabezpieczenie instalacji biegnących w piwnicach i korytarzach budynków zapewniając szczelność okienek piwnicznych, drzwi korytarzowych itp.

          Przypominamy o obowiązku zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Wspólnie chrońmy mieszkańców przed kłopotami związanymi z brakiem dostaw wody.

 

Aby ustrzec się przed zamarzaniem wody w instalacjach należy:

• zabezpieczyć pomieszczenia, w których jest zamontowany wodomierz przed spadkiem     temperatury poniżej 4°C,

• zabezpieczyć wodomierz w sposób umożliwiający dokonanie odczytu,

• nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed posesją,

• nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,

• nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,

• regularnie czyścić wpusty  podwórzowe oraz studzienki ściekowe.

 

                Nie wykonanie wymienionych prac i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat (w tym: konieczności wymiany rozmrożonego wodomierza), których koszty obciążają odbiorców usług. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków "(…) odbiorcy usług odpowiadają za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie". Koszt rozmrażania niezabezpieczonych przyłączy oraz zakupu i wymiany uszkodzonych zaworów i wodomierzy pokrywa więc odbiorca. Tych kosztów i problemów można jednak uniknąć zabezpieczając instalację przed zimnem.

Bajkowe rady jak segregować odpady II

Bajkowe rady jak segregować odpady

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE

W związku z zawiadomieniem firmy „SANITEX” o konieczności wpięcia fragmentu sieci wodociągowej do eksploatacji, „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 08.10.2013 (tj. wtorek) w godz. 8:00–12:00, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Giedlarowa(od Gazowni w stronę Wierzawic), Wierzawice, Rzuchów i Piskorowice.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
Spółki „Stare Miasto–Park”

Ogłoszenie Czarna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarna !

 „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele, krzesła, etc.), zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery i monitory etc.).

Zużyte opony należy składać w dniu 24 września 2013r. w miejscach wymienionych poniżej, natomiast odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać w określonych godzinach w miejsca wymienione poniżej w dniu 05 października 2013r.;

 

Miejscowość

Miejsce odbioru

Dostarczanie ZUŻYTYCH OPON

w dniu 24.IX.2013

 

 

Godziny odbioru ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

w dniu 05.X.2013

KRZEMIENICA

plac przy GOK-u

w Krzemienicy

 

 

 

 

Cały dzień

 

 

 

 

 

 

 

(Odbiór w dniu

25.IX.2013)

 

Godz. 7.30-11.30

 

CZARNA

plac targowy naprzeciwko Urzędu Gminy w Czarnej

Godz. 12.00-14.00

MEDYNIA ŁAŃCUCKA, POGWIZDÓW

zajezdnia autobusowa          na terenie Pogwizdowa

Godz. 7.30-9.30

MEDYNIA GŁOGOWSKA

obok Zagrody Garncarskiej

w Medyni Głogowskiej

Godz. 10.00-12.00

ZALESIE

obok sklepu GS przy skrzyżowaniu w Zalesiu

Godz. 12.30-14.30

DĄBRÓWKI

plac naprzeciw Zespołu Szkół w Dąbrówkach

Godz. 15.00-17.00

WOLA MAŁA

na placu przy GOK-u      w Woli Małej

Godz. 14.30-16.

 UWAGA : Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów samochodowych !!!

Ogłoszenie Tryńcza

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tryńcza !

          „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele, krzesła, etc.), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery i monitory etc.), oraz zużytych opon.

Odbiór powyższych odpadów odbędzie się w poszczególnych miejscowościach wg harmonogramu;

- 18 wrzesień 2013 (tj. środa)  - Tryńcza, Głogowiec, Ubieszyn,

- 19 wrzesień 2013 (tj. czwartek) – Wólka Ogryzkowa, Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna Tryniecka, Wólka Małkowa, Gniewczyna Łańcucka.

 

Ww. odpady należy wystawić przed teren posesji w dniu wywozu do godz. 7.00 !!!

UWAGA : Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów samochodowych !!!

Podkategorie

Liczba Gości 3