Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział wodociągów i kanalizacji

Wydział realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leżajsk.

Główne cele działalności wydziału to:
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców na terenie Gminy Leżajsk 
- odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków komunalnych siecią kanalizacyjną na terenie gminy oraz odbiór ścieków 
z szamb bezodpływowych wozem asenizacyjnym.

Głównym zadaniem wydziału jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dostarczanej odbiorcom poprzez sieć wodociągową oraz niezawodny i ciągły odbiór ścieków siecią kanalizacyjną.

Na terenie Gminy Leżajsk woda pobierana jest obecnie z 4 ujęć głębinowych w miejscowościach: 
- Giedlarowa
- Przychojec 
- Brzóza Królewska
- Dębno


HYDROFORNIA W GIEDLAROWEJ

Woda dostarczana naszym odbiorcom spełnia wszelkie normy przydatności do spożycia, a jej jakość jest stale monitorowana przez odpowiednie służby.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Wierzawice, która oczyszcza ścieki z gospodarstw w miejscowościach: Giedlarowa, Wierzawice, Dębno, Chałupki Dębniańskie. Oczyszczalnia przyjmuje również ścieki dowożone z szamb bezodpływowych od mieszkańców z terenu Gminy Leżajsk. Jakość oczyszczanych ścieków jest na bieżąco monitorowana i odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska.


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WIERZAWICACH

Pracę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nadzoruje grupa doświadczonych pracowników, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji a w razie wystąpienia awarii podejmuje szybkie i skuteczne działania mające na celu jej usunięcie.

Liczba Gości 6