Czy wiesz, że ... ?

Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca!

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

Bądź eko-segreguj odpady || III edycja konkursu (rozstrzygnięcie)

W dniu 05.05.2014r. rozstrzygnięta została III edycja konkursu ekologicznego

pn. „Bądź eko - segreguj odpady

adresowanego zarówno do uczniów jak i mieszkańców gminy Leżajsk.

Zaszczytne pierwsze miejsce zajęła Szkoła Filialna Maleniskach zbierając
aż 357,69 kg surowców wtórnych w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły.

Dalsze miejsca, według kolejności wymieniania, zajęły szkoły:
Zespół Szkół w Giedlarowej, Szkoła Podstawowa w Hucisku, Szkoła Podstawowa w Przychojcu, Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej, Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich, Zespół Szkół w Starym Mieście, Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie, Zespół Szkół w Wierzawicach, Szkoła Podstawowa w Biedaczowie, Zespół Szkół w Dębnie, Zespół Szkół w Piskorowicach.

W Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej, dzięki gościnności Dyrektora Pana Mariana Grabarz, dnia 05.06.2014r odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie Spółka „Stare Miasto – Park” ufundowała nagrody pieniężne w formie czeków gwarantowanych, oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Ponadto, spośród uczniów szkół biorących udział w konkursie wyróżnieni i nagrodzeni zostali Ci, którzy  najbardziej zaangażowali się w zbieranie surowców. Na uroczystej ceremonii, uświetnionej występami artystycznymi dzieci z Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej czeki wraz z upominkami wręczyła Pani Marta Zajko - Prezes Zarządu Spółki. 

Specjalne podziękowania składamy na ręce Pana Mariana Grabarz Dyrektora Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej za użyczenie gościnności, jak również sponsorom konkursu, którzy znacząco wzbogacili pulę nagród a w szczególności Pani Alicji Litwin – Wołek przedstawicielowi PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie, Pani  Helenie Joniec  reprezentującej gazetę „Super Nowości” - patrona medialnego konkursu, oraz Panu Krzysztofowi Sobejko - Wójtowi Gminy Leżajsk, Rekopol Organizacja Odzysku S.A w Warszawie, Abrys Sp. z o.o. w Poznaniu, PBS w Leżajsku, Inventia Sp. z o.o. w Warszawie, BMF Polska Sp. z o.o. w Leżajsku, Green Broker Opoczno, Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie, Nadleśnictwo Leżajsk, Elana Pet Sp. z o.o. w Toruniu, zielonalekcja.pl, Przegląd Komunalny, PPHU Ergpet Sp. z o.o., Elektropartner w Giedlarowej, Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, Digital Center Technologies w Leżajsku, Sage Sp. z o.o. Filia Kraków, AKS FH w Przeworsku.

Zarząd Spółki dziękuje za życzliwość, jaką okazali Państwo wspierając nasze działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i raz jeszcze gratuluje zwycięzcom i laureatom!

Już dzisiaj zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Bądź eko - segreguj odpady” rozpoczynającej się już w październiku.

Liczba Gości 5