Czy wiesz, że ... ?

Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie sortowni odpadów

Otwarcie SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Giedlarowej

W dniu 22 sierpnia 2011r. o godz.10.00 odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej proekologicznej Sortowni Odpadów Komunalnych, która znajduje się przy Składowisku Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Giedlarowej. Budowa instalacji została zrealizowana przez Spółkę „Stare Miasto-Park” jak również współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 4.1. - Infrastruktura ochrony środowiska. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 5 200 000 zł netto, z czego 3 600 000 zł netto pochodziło z funduszy unijnych.

Głównym celem nowo wybudowanej sortowni jest rozdzielenie na poszczególne frakcje zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz zmieszanych odpadów komunalnych a także  „doczyszczanie” odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, w celu wydzielenia surowców wtórnych takich jak; szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metali, oraz komponentów przekazywanych do ponownego wykorzystania na paliwo alternatywne.

Sortowanie odpadów pozwala przygotować je do odzysku, w tym do recyklingu, dlatego tak ważna jest właściwa jego organizacja, która gwarantuje pozyskanie surowców wtórnych o wymaganej przez odbiorców wysokiej czystości.

Na uroczystość otwarcia przybyli m.in.: Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm RP, Zygmunt Cholewiński - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Anna Panek – Kisała - Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Anna Madera – Piech przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Krzysztof Sobejko – Wójt Gminy Leżajsk, Dariusz Mędrek – Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk, radni oraz sołtysi gminy Leżajsk, Piotr Urban - Burmistrz Miasta Leżajska, Robert Żołynia - Wicestarosta Leżajski, oraz pracownicy Spółki „Stare Miasto-Park”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Marta Zygmunt - Prezes Zarządu Spółki „Stare Miasto – Park”, Krzysztof Sobejko - Wójt Gminy Leżajsk, Zbigniew Rynasiewicz Poseł na Sejm , Zygmunt Cholewiński - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sobejko - Wójt Gminy Leżajsk oraz Dariusz Mędrek - Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk.

Po oficjalnym otwarciu Dyrektor Zakładu Komunalnego Spółki „Stare Miasto – Park” Zdzisław Leśko dokonał prezentacji sortowni wyjaśniając cały proces technologiczny, którego efektem końcowym jest wydzielenie z masy zmieszanych odpadów surowców wtórnych m.in.: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz komponentów do produkcji paliwa alternatywnego przekazywanych do ponownego wykorzystania.

Pozyskane surowce wtórne przekazane do ponownego wykorzystania ograniczą znacząco potrzebę pozyskania surowców naturalnych, a wydzielenie ich ze strumienia odpadów zmieszanych w zdecydowany stopniu przedłużą żywotność składowiska odpadów oraz obniżą koszty jego eksploatacji.

Zrealizowana inwestycja to kolejny krok w stronę ratowania środowiska naturalnego, to jedyna słuszna droga postępowania z odpadami, aby przyszłe pokolenia miały szansę cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody.

Chcemy, aby nasza instalacja została na trwałe wkomponowana w regionalny system zagospodarowania odpadów, poprzez uwzględnienie jej przy aktualnie tworzonym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Liczba Gości 7