Czy wiesz, że ... ?

Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

 W piątek, 12 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej k. Leżajska. Najnowsza inwestycja spółki Stare Miasto-Park spełnia wszystkie ustawowe wytyczne dotyczące przetwarzania odpadów komunlanych. Jej głównym zadaniem jest ograniczenie ilości deponowanych na składowisku odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Rozbudowanie instalacji umożliwi jej uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu północnego województwa podkarpackiego.

W wydarzeniu wzięli udział delegaci m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Posła do Europarlamentu, Stanisława Ożoga, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz instytucji i firm związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną w województwie podkarpackim. W roli gospodarzy spotkania wystąpili Prezes Spółki Stare Miasto-Park, Marta Zajko i Wójt Gminy Leżajsk, Krzysztof Sobejko.

Podczas uroczystości zaznaczono wpływ przedsięwzięcia na rozwój nowoczesnej i ekologicznej gospodarki odpadami w regionie, odczytano listy gratulacyjne, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego obiektu.

Instalację tworzą trzy zamknięte żelbetowe reaktory z systemem napowietrzania, opcją zraszania i oczyszczania powietrza procesowego w biofiltrze. Do procesu stabilizacji rocznie trafi łącznie ok. 13,7 tys. ton odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych, a także odpadów biodegradowalnych i zielonych, pochodzących z selektywnej zbiórki. Koszt inwestycji to ok. 3,5 miliona złotych.  

Liczba Gości 3