Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie projektu z UE

"STARE MIASTO-PARK" SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina Leżajsk, prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp.z o.o.”.

Zakres projektu obejmuje modernizację instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.budynkiem socjalno-biurowym i stacją trafo, a także zakup niezbędnego wyposażenia.

Głównym celem projektu jest dokonanie modernizacji Instalacji w Giedlarowej pozwalające na zwiększenie ilości odpadów odzyskiwanych i kierowanych do recyklingu.

Cele szczegółowe to:
1. Zabezpieczenie mieszkańców Regionu Północnego pod kątem przetwarzania odpadów i minimalizacji odpadów kierowanych na składowiska;
2. Osiągnięcia celów środowiskowych dotyczących poziomów recyklingu, określonych w WGPO, KPGO i dyrektywach unijnych;
3. Usprawnienie procesów przetwarzania odpadów realizowanych w ramach instalacji;
4. Poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu na terenie Regionu Północnego. Realizacja projektu pozwoli na lepsze zagospodarowanie odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Tym samym poprawi warunki społeczno-gospodarcze w regionie. Prowadzona w ramach projektu kampania informacyjno-edukacyjna przyczyni się do lepszego segregowania odpadów i tym samym zmniejszy uciążliwość odpadów dla środowiska.

Wartość projektu: 13 625 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 9 265 000,00 PLN

Liczba Gości 5