Czy wiesz, że ... ?

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tys. ludzi!

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leżajsk!

Informujemy o terminach zbiórki zużytych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (np. łóżka, wersalki, fotele, dywany, krzesła i ramy okienne bez szyb - szyby należy wystawić w osobnych pojemnikach), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, żelazka, telewizory, komputery i monitory itp.) , tekstyliów i odzieży, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych (w szczególności igieł i strzykawek), papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, styropianów budowlanych i opakowaniowych oraz zużytych opon (z pojazdów osobowych).

Odbiór powyższych odpadów w 2023 roku odbędzie się w poszczególnych miejscowościach wg. harmonogramu:

Miejscowość

Odpady wielkogabarytowe,

elektrosprzęt

Opony
Hucisko 27.02.2023 07.03.2023
Brzóża Królewska
Maleniska
Stare Miasto 28.02.2023
Przychojec
Piskorowice
Rzuchów
Chałupki Dębniańskie 27.03.2023 08.03.2023      
Dębno
Gwizdów
Biedaczów
Wierzawice 28.03.2023
Giedlarowa 31.05.2023

Ww. odpady należy wystawić przed teren posesji w dniu wywozu do godz. 7:00!

Uwaga!:
Nie zbieramy odpadów z rozbiórki, demontażu pojazdów samochodowych!
Nie zbieramy zużytych opon z ciągników, maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych!

Ogłoszenie

Nowe harmonogramy wywozu odpadów na 2023 rok dostępne są w zakładce 

OBSŁUGA KLIENTA ---> Harmonogram wywozu odpadów ---> 2023

lub bezpośrednio pod tymi linkami:

Gmina Leżajsk - budynki jednorodzinne

Gmina Leżajsk - budynki wielolokalowe

Gmina Czarna - budynki jednorodzinne

Gmina Czarna - budynki wielolokalowe

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarna!

"Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje o terminach odbioru zużytych opon w roku 2022. ZUŻYTE OPONY (tylko z pojazdów osobowych !!!!) będą odbierane od mieszkańców gminy Czarna z miejsc w których odbierane są odpady zmieszane i segregowane w poszczególnych miejscowościach w następujących terminach;

Miejscowość

Data odbioru ZUŻYTYCH OPON

Czarna

13 grudzień 2022

Krzemienica

Wola Mała

Dąbrówki

Medynia Łańcucka

20 grudzień 2022

Medynia Głogowska

Pogwizdów

Zalesie

UWAGA:
Nie zbieramy zużytych opon z ciągników, maszyn rolniczych oraz z pojazdów ciężarowych!!!


Prosimy o wystawienie ZUŻYTYCH OPON
w dniu odbioru do godz. 7.00 rano
w miejscu, w którym odbierane są odpady zmieszane i segregowane!!!

Ogłoszenie

Śladami naszych odpadów

Zapraszamy do oglądania i udostępniania filmu „Śladami naszych odpadów”, z którego dowiedzą się Państwo jak prawidłowo postępować z odpadami, jak zapobiegać powstawaniu odpadów i jak prawidłowo je segregować oraz wielu innych interesujących faktów dotyczących odpadów.

Film jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Segreguj – to naturalne!” prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o. w ramach projektu "Rozbudowa instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej, gmina Leżajsk" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.2 Gospodarka odpadami).

Podkategorie

Liczba Gości 1