Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony

Nr. ogłoszenia: 568027-N-2018
Data zamieszczenia: 05.06.2018
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka
o pojemności co najmniej 21 m3

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 1 - 5 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy nr 1

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy nr 2

 

Zmiana SIWZ
Załącznik nr 3 - zmieniony

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Liczba Gości 34