Czy wiesz, że ... ?

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza


recykling

Przetargi aktualne

Przetarg nieograniczony

Nr. ogłoszenia: 556293-N-2018
Data zamieszczenia: 11.05.2018
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka
o pojemności co najmniej 21 m3

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami 1 - 5 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1 

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia nr 1 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 2 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy nr 3 

Liczba Gości 5