Błąd
  • XML Parsing Error at 3:39. Error 9: Invalid character

Uchway Rady Gminy Leajsk w sprawie zwolnie podatkowych

Rada Gminy Leajsk przyja dwie uchway w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci, stanowicych regionaln pomoc inwestycyjn dla przedsibiorcw prowadzcych dziaalno na terenie Gminy Leajsk oraz w sprawie zwolnie z podatku od nieruchomoci w ramach pomocy de minimis.

Uchwaa XIV/96/2015
Uchwaa XIV/97/2015