Błąd
  • XML Parsing Error at 3:39. Error 9: Invalid character

Pomoc publiczna dla inwestycji w wojewdztwie podkarpackim utrzymana na najwyszym poziomie w Polsce

Wan kwesti dla potencjalnych inwestorw jest ostatnia zmiana Rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsibiorcom dziaajcym na podstawie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Wspomniane rozporzdzenie okrela puap pomocy publicznej jak moe uzyska inwestor.

Prognozowane byy obniki w poziomie pomocy, jednak dla wojewdztwa podkarpackiego zosta on utrzymany na dotychczasowym poziomie, tj. 70% dla maych przedsibiorstw, 60% dla rednich i 50% dla duych. Wierzymy, e jeden z najwyszych poziomw pomocy publicznej w kraju, przycignie inwestorw chccych dziaa w Gminie Leajsk i w ten sposb uzyska zwolnienie w podatku dochodowym.