Błąd
  • XML Parsing Error at 3:39. Error 9: Invalid character

Park Przemysowy Gminy Leajsk nawiza wspprac z RARR S.A.

poniedziałek, 16 czerwca 2014
Kontynuujc przyjt przez Spk Stare Miasto - Park strategi rozwoju w zakresie nawizywania wsppracy z instytucjami regionalnymi wspierajcymi rozwj przedsibiorczoci, firma podpisaa porozumienie o wsppracy z Rzeszowsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A.

Podejmowane przez RARR dziaania proinwestycyjne maj na celu wszechstronny rozwj oraz stymulowanie gospodarki wojewdztwa podkarpackiego m.in. poprzez aktywacj potencjau rodowisk regionalnych oraz wspieranie przedsiwzi gospodarczych. Nawizana wsppraca w gwnej mierze dotyczy bdzie wzajemnej promocji, wymiany dowiadcze oraz informacji o przedsibiorcach planujcych inwestycje na terenach naszego wojewdztwa.

Dla wzmocnienia pozycji rynkowej, Park Przemysowy prowadzi rwnie aktywn wspprac z kilkoma innymi instytucjami m.in. z Izb Przemysowo-Handlow w Rzeszowie, Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polsko ? Niemieck Izb Przemysowo ? Handlow czy Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Podkarpackiego.