Błąd
  • XML Parsing Error at 3:39. Error 9: Invalid character

Spotkanie z Marszakiem Wojewdztwa Podkarpackiego

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Temat moliwoci wykorzystania przez samorzdy i przedsibiorcw rodkw pomocowych Unii Europejskiej dostpnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 by przedmiotem spotkania Marszaka Wojewdztwa Podkarpackiego Wadysawa Ortyla z samorzdowcami i przedsibiorcami naszego regionu. Spotkanie, zainicjowane przez Starostwo Powiatowe w Leajsku odbyo si w Muzeum Ziemi Leajskiej.

Spotkanie z Marszakiem Wojewdztwa byo dobr okazj do przedstawienia swoich propozycji, uwag czy pyta, na tematy zwizane ze wsparciem regionu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Po pytaniach iwyczerpujcych odpowiedziach, nadszed czas na prezentacj Parku Przemysowego Gminy Leajsk, ktr omwia pani Marta Zygmunt, Prezes Zarzdu Stare Miasto-Park Sp z o.o. Zarzdzajca PPGL przedstawia krtko genez powstania Parku, obecny stan zagospodarowania nieruchomoci, ofert inwestycyjn jak rwnie dalsze kroki, jakie naley poczyni w celu umocnienia znaczenia Parku na rynku. Pomimo wielu dziaa, awlad za nimi pozytywnych zmian, Park nadal pozostaje miejscem do zagospodarowania. Dostpnych 16 ha w peni uzbrojonych terenw oraz hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 2000 m2 czekaj na inwestorw.

By moe zainspirowani nowymi moliwociami pozyskania rodkw zewntrznych, przedsibiorcy odwa si zaangaowa w nowe projekty. Pani Marta Zygmunt zapewnia o penym zaangaowaniu i wsparciu ze strony Parku w realizacj na jego terenie ciekawych projektw.