Czy wiesz, że ... ?

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach!

 

 

 

TELEFON ALARMOWY
WODA-KANALIZACJA
518 011 574

 

Siedziba firmy:
017 242 00 78
017 242 67 00
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Kasa czynna:
7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj stan licznika

podaj stan wodomierza

Zapytania archiwalne

Wierzawice, 02.07.2015 r.

Stare Miasto Park Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z częścią kosztorysową i specyfikacją wykonania i odbioru robót przebudowy stacji uzdatniania wody, przebudowy ujęcia wody oraz przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowości Przychojec i Stare Miasto, gmina Leżajsk. Inwestycja polegać będzie na przebudowie stacji uzdatniania wody w Przychojcu, przebudowie ujęcia wody, przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej /przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Przychojcu, budowa nowej sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Stare Miasto oraz Park Przemysłowy w Starym Mieście/.

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe (plik PDF)

Wierzawice, 13.07.2015 r.

Informacja o wyborze oferty (plik PDF)


Wierzawice, 27.01.2015 r.

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej rozwiązania problemu mocy biernej indukcyjnej dla obiektu Stare Miasto – Park w miejscowości Stare Miasto na terenie Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk.

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym i dołączonych schematach.

Zapytanie ofertowe (plik PDF), Schemat 1 (plik PDF), Schemat 2 (plik PDF)


Wierzawice, 23.01.2015 r.

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) budynku usługowo-produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w tym placu manewrowego i parkingami na terenie Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk w miejscowości Stare Miasto, gm. Leżajsk.

Szczegółowe informacje zawiera są w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe hala H4 (plik PDF)


Wierzawice, 04.04.2014

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej – 1 szt. dla projektu  pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach”.

Szczegółowe informacje nt zakresu zamówienia oraz warunków składania ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe do ściągnięcia (plik PDF)


Wierzawice, 17.09.2013r.

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w zakresie reprezentowania firmy oraz pełnienia funkcji pełnomocnika d.s. realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach”.

Szczegółowe informacje nt zakresu zamówienia oraz warunków składania ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe do ściągnięcia (plik PDF)

Liczba Gości 45